wybierz język:

pod wezwaniem

Podwyższenia Krzyża Świętego

<< POWRÓT(2018-02-04) Nowe rowery dla katechistów od MIVA POLSKA

Obecnie do naszej Misji pw. Podwyższenia Krzyża Św. należy 27 kaplic dojazdowych. Najbliższa oddalona jest od Mpunde o 7 km. a najdalsza o 130 km. Naszą radością jest ogromne zaangażowanie ludzi świeckich w duszpasterstwo, nauczanie katechezy i ewangelizację. Oprócz tzw. Prayer Leaders, którzy prowadzą modlitwy i nabożeństwa, gdy ksiądz nie może dotrzeć do kaplicy, aktywnie działa grupa 164 katechistów, którzy przygotowują wiernych do przyjęcia sakramentów i nauczają katechezy. To dzięki ich zaangażowaniu docieramy z Ewangelią do nowych ludzi w głąb zambijskiego buszu i każdego roku otwieramy kolejne ośrodki modlitewne. Wszyscy katechiści pracują społecznie jako wolontariusze bez materialnego wynagrodzenia, mają jedynie satysfakcję duchową. W naszym regionie nie ma publicznych środków transportu między kaplicami. Katechiści na lekcje religii udają się rowerami. Pokonują odległości nawet do 75 kilometrów. Katechiści do odwiedzania kaplic używają swoich prywatnych, często już leciwych i zniszczonych rowerów. Dzięki pomocy otrzymanej od MIVA-Polska w zakupie rowerów nasi katechiści będą bardziej mobilni i sprawni w docieraniu z katechezą do wiernych. Jestem ogromnie wdzięczni MIVA POLSKA za pomoc i wspieranie nas-misjonarzy w głoszeniu Ewangelii. Świadomość, że choć jesteśmy daleko od kraju to ciągle możemy liczyć na pomoc z Polski jest dla nas ogromnie ważna i mobilizująca do dalszej posługi w Afryce.