wybierz język:

pod wezwaniem

Podwyższenia Krzyża Świętego

<< POWRÓT(2022-07-04) Dziękuję za 25 lat Kapłaństwa!

Dziękuję Panu Bogu, Kochanym Rodzicom i Siostrze z Rodziną, Przyjaciołom, Księżom, Siostrom Zakonnym i wszystkim ludziom za 25 lat kapłaństwa. 2 lata w parafii św. Benedykta w Płocku Radziwiu, 1 rok w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, 6 miesięcy na parafii w Londynie i prawie 22 lata wśród moich ludzi w Zambii. Pięknie powiedział Ks. Biskup Mirosław Milewski podczas kazania na naszej Mszy Św. jubileuszowej w płockim seminarium: „Wspominając sercem i myślami tamten pamiętny 14 czerwca, za Benedyktem XVI wszyscy możemy powtórzyć: „Pamiętam bardzo dokładnie ten słoneczny, letni dzień. Był to punkt kulminacyjny mojego życia. W chwili, gdy sędziwy biskup położył na mnie ręce, jakiś skowronek wzbił się z ołtarza głównego katedry i zanucił radosną melodię. Było to dla mnie jakby zawołanie z góry: tak jest dobrze, jesteś na właściwej drodze.” Dużo wspomnień i głębokich obrazów z przeszłości teraz wraca… W centrum każdego wspomnienia i każdej myśli jest On, Najwyższy i Wieczny Kapłan! To On, żyjący zawsze w swoim Kościele, wybrał nas, „gliniane naczynia”, uczynił swymi przyjaciółmi i sprawił, że staliśmy się uczestnikami Jego kapłaństwa.” Za ten dar dziękuję i proszę o kolejne lata by jak mówił św. Brat Albert być ciągle jak dobry chleb, którym każdy może się nasycić i zaspokoić swój głód fizyczny i duchowy. Modlę się, by dzisiejsza radość zawsze była widoczna w mojej codziennej posłudze misyjnej.