wybierz język:

pod wezwaniem

Podwyższenia Krzyża Świętego

<< POWRÓT(2011-09-15) CELEBRACJA 50-LECIA MISJI W MPUNDE

Dzień 12 września 2010r. zapisał się w sposób szczególny dla misji w Mpunde. W tym bowiem dniu przypadło nam zakończyć celebracje 50-lecia naszej misji. Nasze dziękczynienie rozpoczęliśmy już w czerwcu, gdy gromadziliśmy się w kaplicach w różnych miejscach misji, by dać możliwość modlitwy i świętowaniu jak największej ilości naszych wiernych. Potem przyszło świętowanie kobiet, młodzieży i dzieci. Gdy te w ostatnim miesiącu zgromadziły się na misji, zobaczyły wśród nas Biskupa Piotra Liberę z Płocka. Obydwaj z księdzem Adamem jesteśmy wdzięczni za te odwiedziny i odprawioną mszę świętą z udziałem dzieci. Jezus powiedział: ‘pozwólcie dzieciom przyjść do mnie.... ‘ Dzieci to przyszłość i nadzieja naszej buszowej misji. Misji tak rozleglej, z czterdziestoma kaplicami, gdzie nie ma ani kilometra drogi asfaltowej, gdzie jedzie się do najdalszych kaplic ponad 6 godzin. Wiele z nich zostało otwartych niecałe dwadzieścia lat temu. Inne powstały dopiero kilka lat temu. Mówiąc od dzieciach: od wielu już lat umacniamy ich wiarę i przygotowujemy je do tego, by już teraz stały się misjonarzami w miłości, dobrym życiu i ukochaniu Jezusa.

Ale wróćmy do 12 września, a może jeszcze kilka dni wcześniej, bo po raz wtóry witaliśmy gości z Polski. Najpierw księdza proboszcza z Parafii Godziszów, księdza Józefa Krawczyka, a kilka dni później Księdza Biskupa Artura Mizińskiego z Lublina. Dzień głównej niedzielnej celebracji był poprzedzony mszą świętą dla szkoły średniej z udzieleniem sakramentu bierzmowania. Koncelebrze przewodniczył Arcybiskup Lusaki Telesphore Mpundu. Czas modlitwy z „Młodym Kościołem” jest zawsze szczególny dla nas, bo jego żywa wiara wyrażona w uczestnictwie, śpiewach i zjednoczeniu modlitewnym daje nam wiele radości. Nasi goście nie tylko modlili się z nami, ale także zobaczyli jakże inną liturgie oraz wspaniałą afrykańską otwartość i spontaniczność jej przeżywania.

Niedziela to dzień wyjątkowy. Tłumy naszych wiernych z kaplic, wypełniony kościół, ministranci, tańczące dziewczęta, pięknie ubrany chór. Takiego dnia, liczby ludzi i mszy świętej nikt jeszcze w Mpunde nie przeżył.
Witaliśmy księży Jezuitów z obecnym Prowincjałem, gdyż to polscy Jezuici założyli misję w Mpunde. Witaliśmy polskich, i jak i zambijskich księży.
Witaliśmy siostry Dominikanki, które pracowały od powstania misji i prowadziły szkołę dla dziewcząt. Witaliśmy nasze zambijskie siostry - Służebnice Maryi - założone przez śp. Kardynała Adama Kozłowieckiego oraz polskie siostry i zambijskie ze zgromadzenia Świętej Rodziny.
Przed mszą świętą Arcybiskup Lusaki poświęcił nowo pobudowany dom misyjny, który ma nam służyć jako dom rekolekcyjny i gościnny. Jest on nazwany ‘Kalumba House’ na pamiątkę naszego pierwszego księdza z naszej misji – Valentine Kalumba ze zgromadzenia ojców Oblatów.
Msza święta była wzruszająca i długa, a chór i tańczące dziewczęta,ubrani na tę okazje w nowe i piękne stroje, dodawali naszej ceremonii radości i kolorystyki. Koncelebra pod przewodnictwem Arcybiskupa Lusaki z udziałem Biskupa Artura, proboszcza z Godziszowa, prowincjała Jezuitów i wszystkich księży była wyrażeniem wdzięczności i dziękczynienia za wiarę katolicką od pięćdziesięciu lat. Procesja z Biblia przed czytaniami uświadomiła nam, że Słowo Boże jest źródłem naszej wiary, mamy je poznać i przekazywać innym.
Na zakończenie mszy został odczytany list Arcybiskupa Lubelskiego Ks. Józefa Życińskiego ukazujący jedność Archidiecezji Lubelskiej z kościołem w Zambii i misją w Mpunde i mówiący o pracy księdza Jana, pochodzącego właśnie z Lubelskiej Archidiecezji. A później, zgodnie z miejscowym zwyczajem,miały miejsce przemowy.
Wspólnym obiadem zakończyliśmy naszą uroczystość.

SŁOWA PODZIĘKOWANIA
Tą drogą pragniemy przekazać nasze ogromne słowa wdzięczności:
Księdzu Biskupowi Piotrowi Liberze za udział w Jubileuszowej mszy św. z udziałem dzieci.
Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu za delegowanie Księdza Biskupa Artura Mizińskiego na świętowanie Jubileuszu.
Księdzu Biskupowi Arturowi za obecność podczas przeżywania Jubileuszu i wspólnie spędzony z nami czas.
Księdzu Proboszczowi Józefowi Krawczykowi z Godziszowa. Od kilku już lat parafia Godziszów ogarnia pomocą materialną naszą misję. Ufundowała jeden blok szkolny, magazyn i kilkadziesiąt ławek dla szkoły Podstawowej w Mpunde, od dwóch lat adoptowała ponad 60 dzieci w wieku szkolnym. Kochani Godziszowiacy, tymi skromnymi słowami dziękujemy Wam za to.
Dziękujemy naszym gościom spoza misji.
Dziękujemy naszym wiernym, szczególnie z Mpunde, za pomoc w zorganizowaniu uroczystości i wspólne jej przeżycie.
Na zakończeniepragniemy prosić Boga, by następne pięćdziesiąt lat przyczyniało się do wzrastania wiary naszych ludzi, by byli wierni każdego dnia Bogu i Ewangelii. A Kardynał Adam, patrzący na nas z portretu w kościele, jak i w naszym domu, niech wstawia się za nami i naszą misją, na której przeżył ostatnie 15 lata swojego życia.
Lesa engatupala bonse.