wybierz język:

pod wezwaniem

Podwyższenia Krzyża Świętego

(2022-07-04) Dziękuję za 25 lat Kapłaństwa!

Dziękuję Panu Bogu, Kochanym Rodzicom i Siostrze z Rodziną, Przyjaciołom, Księżom, Siostrom Zakonnym i wszystkim ludziom za 25 lat kapłaństwa. 2 lata w parafii św. Benedykta w Płocku Radziwiu, 1 rok w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, 6 miesięcy na parafii w Londynie i prawie 22 lata wśród moich ludzi w Zambii. Pięknie powiedział Ks. Biskup Mirosław Milewski podczas kazania na naszej Mszy Św. jubileuszowej w płockim seminarium: „Wspominając sercem i myślami tamten pamiętny 14 czerwca, za Benedyktem XVI wszyscy możemy powtórzyć: „Pamiętam bardzo dokładnie ten słoneczny, letni dzień. Był to punkt kulminacyjny mojego życia. W chwili, gdy sędziwy biskup położył na mnie ręce, jakiś skowronek wzbił się z ołtarza głównego katedry i zanucił radosną melodię. Było to dla mnie jakby zawołanie z góry: tak jest dobrze, jesteś na właściwej drodze.” Dużo wspomnień i głębokich obrazów z przeszłości teraz wraca… W centrum każdego wspomnienia i każdej myśli jest On, Najwyższy i Wieczny Kapłan! To On, żyjący zawsze w swoim Kościele, wybrał nas, „gliniane...więcej >>

(2019-03-19) Nowa figura św. Józefa

Z ogromną radością świętowaliśmy uroczystość św. Józefa. W naszym kościele powitaliśmy nową figurę Świętego, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Jezusa. Z wdzięcznością w sercach za pomoc w zakupieniu figury łączyliśmy się w modlitwie z moją rodzinną parafią pw. Św. Józefa w Pułtusku.    więcej >>

(2018-09-10) Ks. Biskup Mirosław Milewski w Mpunde, Zambia

W niedzielę, 2 września gościliśmy w Mpunde Ks. Biskupa Mirosława Milewskiego z diecezji płockiej z Polski i Ks. Biskupa Clementa Mulengę z naszej diecezji w Kabwe. Księża Biskupi poświęcili nowo zbudowany dom parafialny imienia św. Stanisława Kostki oraz kapliczkę Maryjną. Wraz z moimi parafianami pragnę bardzo serdecznie podziękować dostojnym gościom za wizytę w naszej misji i wspaniałą uroczystość. Dom parafialny i kapliczka Maryjna zostały ufundowane przez Diecezję Płocką. Wyposażenie nowego domu parafialnego zawdzięczamy Ruchowi „Maitri” z Lublina i Panu Józefowi Bafii z Chicago. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Ks. Biskupowi Piotrowi Liberze, biskupowi płockiemu, Ks. Biskupowi Mirosławowi Milewskiemu, biskupowi pomocniczemu w Płocku wszystkim Księżom i wiernym z mojej diecezji płockiej za ten wielki dar dla misji w Mpunde. Ks. Biskup Mirosław ofiarował również dla naszej misji relikwię  św. Siostry Faustyny. Wierzymy, że ten szczególny dar przyczyni się do rozszerzania kultu bożego miłosierdzia w Zambii. więcej >>

(2018-03-25) Niedziela Palmowa

Od piątku gościliśmy na misji naszych najmłodszych parafian. Drogą krzyżową rozpoczęli swoje Wielkopostne zamyślenie zakończone dzisiejszą uroczystością Niedzieli Palmowej. Serce się raduje patrząc na żarliwą wiarę tych dzieci. To one są przyszłością naszej misji. Jak powiedział papież Benedykt XVI: "Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość". Więc najlepsze ciągle przed nami! więcej >>

(2018-02-04) Nowe rowery dla katechistów od MIVA POLSKA

Obecnie do naszej Misji pw. Podwyższenia Krzyża Św. należy 27 kaplic dojazdowych. Najbliższa oddalona jest od Mpunde o 7 km. a najdalsza o 130 km. Naszą radością jest ogromne zaangażowanie ludzi świeckich w duszpasterstwo, nauczanie katechezy i ewangelizację. Oprócz tzw. Prayer Leaders, którzy prowadzą modlitwy i nabożeństwa, gdy ksiądz nie może dotrzeć do kaplicy, aktywnie działa grupa 164 katechistów, którzy przygotowują wiernych do przyjęcia sakramentów i nauczają katechezy. To dzięki ich zaangażowaniu docieramy z Ewangelią do nowych ludzi w głąb zambijskiego buszu i każdego roku otwieramy kolejne ośrodki modlitewne. Wszyscy katechiści pracują społecznie jako wolontariusze bez materialnego wynagrodzenia, mają jedynie satysfakcję duchową. W naszym regionie nie ma publicznych środków transportu między kaplicami. Katechiści na lekcje religii udają się rowerami. Pokonują odległości nawet do 75 kilometrów. Katechiści do odwiedzania kaplic używają swoich prywatnych, często już leciwych i zniszczonych rowerów. Dzięki pomocy otrzymanej od MIVA-Polska w zakupie rowerów...więcej >>

12...2223 »