wybierz język:

pod wezwaniem

Podwyższenia Krzyża Świętego

(2019-03-19) Nowa figura św. Józefa

Z ogromną radością świętowaliśmy uroczystość św. Józefa. W naszym kościele powitaliśmy nową figurę Świętego, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Jezusa. Z wdzięcznością w sercach za pomoc w zakupieniu figury łączyliśmy się w modlitwie z moją rodzinną parafią pw. Św. Józefa w Pułtusku.    więcej >>

(2018-09-10) Ks. Biskup Mirosław Milewski w Mpunde, Zambia

W niedzielę, 2 września gościliśmy w Mpunde Ks. Biskupa Mirosława Milewskiego z diecezji płockiej z Polski i Ks. Biskupa Clementa Mulengę z naszej diecezji w Kabwe. Księża Biskupi poświęcili nowo zbudowany dom parafialny imienia św. Stanisława Kostki oraz kapliczkę Maryjną. Wraz z moimi parafianami pragnę bardzo serdecznie podziękować dostojnym gościom za wizytę w naszej misji i wspaniałą uroczystość. Dom parafialny i kapliczka Maryjna zostały ufundowane przez Diecezję Płocką. Wyposażenie nowego domu parafialnego zawdzięczamy Ruchowi „Maitri” z Lublina i Panu Józefowi Bafii z Chicago. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Ks. Biskupowi Piotrowi Liberze, biskupowi płockiemu, Ks. Biskupowi Mirosławowi Milewskiemu, biskupowi pomocniczemu w Płocku wszystkim Księżom i wiernym z mojej diecezji płockiej za ten wielki dar dla misji w Mpunde. Ks. Biskup Mirosław ofiarował również dla naszej misji relikwię  św. Siostry Faustyny. Wierzymy, że ten szczególny dar przyczyni się do rozszerzania kultu bożego miłosierdzia w Zambii. więcej >>

(2018-03-25) Niedziela Palmowa

Od piątku gościliśmy na misji naszych najmłodszych parafian. Drogą krzyżową rozpoczęli swoje Wielkopostne zamyślenie zakończone dzisiejszą uroczystością Niedzieli Palmowej. Serce się raduje patrząc na żarliwą wiarę tych dzieci. To one są przyszłością naszej misji. Jak powiedział papież Benedykt XVI: "Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość". Więc najlepsze ciągle przed nami! więcej >>

(2018-02-04) Nowe rowery dla katechistów od MIVA POLSKA

Obecnie do naszej Misji pw. Podwyższenia Krzyża Św. należy 27 kaplic dojazdowych. Najbliższa oddalona jest od Mpunde o 7 km. a najdalsza o 130 km. Naszą radością jest ogromne zaangażowanie ludzi świeckich w duszpasterstwo, nauczanie katechezy i ewangelizację. Oprócz tzw. Prayer Leaders, którzy prowadzą modlitwy i nabożeństwa, gdy ksiądz nie może dotrzeć do kaplicy, aktywnie działa grupa 164 katechistów, którzy przygotowują wiernych do przyjęcia sakramentów i nauczają katechezy. To dzięki ich zaangażowaniu docieramy z Ewangelią do nowych ludzi w głąb zambijskiego buszu i każdego roku otwieramy kolejne ośrodki modlitewne. Wszyscy katechiści pracują społecznie jako wolontariusze bez materialnego wynagrodzenia, mają jedynie satysfakcję duchową. W naszym regionie nie ma publicznych środków transportu między kaplicami. Katechiści na lekcje religii udają się rowerami. Pokonują odległości nawet do 75 kilometrów. Katechiści do odwiedzania kaplic używają swoich prywatnych, często już leciwych i zniszczonych rowerów. Dzięki pomocy otrzymanej od MIVA-Polska w zakupie rowerów...więcej >>

(2017-10-15) Pamiętamy o Fatimie i modlimy się na różańcu.

W każdym z sześciu objawień fatimskich powtarza się prośba Maryi o modlitwę różańcową. Maryja ukazująca się pastuszkom z Fatimy konsekwentnie prosi je o modlitwę różańcową. Podczas październikowego objawienia, któremu towarzyszy cud słońca, Maryja mówi o sobie: „Jestem Matką Boską Różańcową”. 100 rocznica objawień w Fatimie była dla nas motywacją by i w naszej misji powstała kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Na miejsce dla nowej kaplicy wybraliśmy wioskę Lukali. Mieszkańcy z zapałem i radością przystąpili do wypalania cegły. Budowę rozpoczęliśmy w zeszłym roku. Po zalaniu fundamentów musieliśmy przerwać prace z powodu pory deszczowej. Budowę wznowiliśmy w tym roku w maju. Dzisiaj nasz Biskup Klement Mulenga uroczyście poświecił nową kaplicę. Za wsparcie finansowe dziękujemy bardzo, bardzo gorąco wszystkim ofiarodawcom. Są nimi: JAN LIS z CHICAGO, USA, PATRIK LIZAK, MARIAN HALAMCEK, JAN GALLIK, JAKUB JASNAK, JAN STUPAK z LENDAK, SŁOWACJA. Zapewniamy Was o naszej ogromnej wdzięczności i modlitwie. Mamy nadzieję, że ta kaplica zawsze będzie...więcej >>

12...2223 »