wybierz język:

pod wezwaniem

Podwyższenia Krzyża Świętego

(2017-10-08) Poświęcenie studni

Po dzisiejszej Mszy Świętej uroczyście poświęciliśmy nową studnię. Szczególnie uradowane były nasze panie, bo to na ich barkach spoczywa obowiązek przynoszenia wody do wioski.  Za tak wspaniały i bardzo przydatny dar dla naszej misji serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II” z Mławy wraz z Księdzem Prałatem Kazimierzem Ziółkowskim. Jako wyraz naszej ogromnej wdzięczności za okazaną życzliwość zapewniamy wszystkich Ofiarodawców o modlitwie i pamięci przy każdym pompowaniu wody.  więcej >>

(2017-10-01) 10 rocznica śmierci Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego

Minęło 10 lat od śmierci naszego Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego. Gdy jechał do Lusaki na spotkanie z Nuncjuszem albo do Rzymu był Kardynałem, Księciem Kościoła. Dla nas zawsze pozostanie dobrym i troskliwym Dziadkiem.  Każdego dnia o 14 godzinie chodził opatrywać rany i wrzody tym których nie było stać na klinikę. Zawsze miał grosz dla biednych. Zachęcał nas do modlitwy. Modlitwa ma wielką moc. Doświadczył tego w obozie w Dachau. Kochał Zambię. To dla nas poświęcił całe swoje życie. Po rezygnacji z arcybiskupstwa w Lusace posługiwał jako wikariusz. Dziękujemy i pamiętamy. Nasz wyjazd do Lusaki i Msza przy Jego grobie jest tego wyrazem.     więcej >>

(2017-06-18) Boże Ciało

U nas w Zambii uroczystość Bożego Ciała świętujemy w niedzielę. Na zakończenie Mszy Świętej panowie przygotowali krótkie przedstawienie pt. "Chleb na życie wieczne". więcej >>

(2017-06-12) 20 lat w kapłaństwie.

14 czerwca minie 20 lat od moich Święceń Kapłańskich. Już dzisiaj, w niedzielę Trójcy Św., wraz z moimi parafianami dziękowaliśmy Panu Bogu za ten piękny czas. 20 lat w kapłaństwie i prawie 17 lat w Zambii. Bogu niech będą dzięki!  więcej >>

(2017-05-26) Seminar dla katechistów

Rozdaniem świadectw zakończyliśmy kurs dla katechistów, którzy przybyli do Mpunde z naszych 27 kaplic. Wszystkich katechistów w parafii jest 164. W tym grupa 43 małżeństw, które przygotowują pary do zawarcia sakramentu małżeństwa. Katechista musi być osobą dorosłą, przyjmującą komunię św. i zaangażowaną w życie kościoła. Katechiści są wybierani w kaplicach i poddawani weryfikacji przez Radę Parafialną. Katechiści otrzymują misję kanoniczną na dwa lata po zdaniu egzaminu i ukończeniu kursu. Mają spotkania formacyjne raz na kwartał w regionach. Nasza misja jest podzielona na 5 regionów by usprawnić formację i pracę pastoralną. Katechiści są regularnie wizytowani przez tzw. Ewangelizatorów, czyli starszych i bardzo doświadczonych katechistów, którzy również pomagają księdzu w docieraniu z Ewangelią do nowych osób i wiosek w głąb zambijskiego buszu. Katechiści przygotowują wiernych do przyjęcia wszystkich sakramentów jakie są udzielane w kaplicach tzn. chrzest, bierzmowanie, pierwsza komunia św., spowiedź, namaszczenie chorych i sakrament małżeństwa....więcej >>