wybierz język:

pod wezwaniem

Podwyższenia Krzyża Świętego

(2018-02-04) Nowe rowery dla katechistów od MIVA POLSKA

Obecnie do naszej Misji pw. Podwyższenia Krzyża Św. należy 27 kaplic dojazdowych. Najbliższa oddalona jest od Mpunde o 7 km. a najdalsza o 130 km. Naszą radością jest ogromne zaangażowanie ludzi świeckich w duszpasterstwo, nauczanie katechezy i ewangelizację. Oprócz tzw. Prayer Leaders, którzy prowadzą modlitwy i nabożeństwa, gdy ksiądz nie może dotrzeć do kaplicy, aktywnie działa grupa 164 katechistów, którzy przygotowują wiernych do przyjęcia sakramentów i nauczają katechezy. To dzięki ich zaangażowaniu docieramy z Ewangelią do nowych ludzi w głąb zambijskiego buszu i każdego roku otwieramy kolejne ośrodki modlitewne. Wszyscy katechiści pracują społecznie jako wolontariusze bez materialnego wynagrodzenia, mają jedynie satysfakcję duchową. W naszym regionie nie ma publicznych środków transportu między kaplicami. Katechiści na lekcje religii udają się rowerami. Pokonują odległości nawet do 75 kilometrów. Katechiści do odwiedzania kaplic używają swoich prywatnych, często już leciwych i zniszczonych rowerów. Dzięki pomocy otrzymanej od MIVA-Polska w zakupie rowerów...więcej >>

(2017-10-15) Pamiętamy o Fatimie i modlimy się na różańcu.

W każdym z sześciu objawień fatimskich powtarza się prośba Maryi o modlitwę różańcową. Maryja ukazująca się pastuszkom z Fatimy konsekwentnie prosi je o modlitwę różańcową. Podczas październikowego objawienia, któremu towarzyszy cud słońca, Maryja mówi o sobie: „Jestem Matką Boską Różańcową”. 100 rocznica objawień w Fatimie była dla nas motywacją by i w naszej misji powstała kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Na miejsce dla nowej kaplicy wybraliśmy wioskę Lukali. Mieszkańcy z zapałem i radością przystąpili do wypalania cegły. Budowę rozpoczęliśmy w zeszłym roku. Po zalaniu fundamentów musieliśmy przerwać prace z powodu pory deszczowej. Budowę wznowiliśmy w tym roku w maju. Dzisiaj nasz Biskup Klement Mulenga uroczyście poświecił nową kaplicę. Za wsparcie finansowe dziękujemy bardzo, bardzo gorąco wszystkim ofiarodawcom. Są nimi: JAN LIS z CHICAGO, USA, PATRIK LIZAK, MARIAN HALAMCEK, JAN GALLIK, JAKUB JASNAK, JAN STUPAK z LENDAK, SŁOWACJA. Zapewniamy Was o naszej ogromnej wdzięczności i modlitwie. Mamy nadzieję, że ta kaplica zawsze będzie...więcej >>

(2017-10-08) Poświęcenie studni

Po dzisiejszej Mszy Świętej uroczyście poświęciliśmy nową studnię. Szczególnie uradowane były nasze panie, bo to na ich barkach spoczywa obowiązek przynoszenia wody do wioski.  Za tak wspaniały i bardzo przydatny dar dla naszej misji serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II” z Mławy wraz z Księdzem Prałatem Kazimierzem Ziółkowskim. Jako wyraz naszej ogromnej wdzięczności za okazaną życzliwość zapewniamy wszystkich Ofiarodawców o modlitwie i pamięci przy każdym pompowaniu wody.  więcej >>

(2017-10-01) 10 rocznica śmierci Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego

Minęło 10 lat od śmierci naszego Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego. Gdy jechał do Lusaki na spotkanie z Nuncjuszem albo do Rzymu był Kardynałem, Księciem Kościoła. Dla nas zawsze pozostanie dobrym i troskliwym Dziadkiem.  Każdego dnia o 14 godzinie chodził opatrywać rany i wrzody tym których nie było stać na klinikę. Zawsze miał grosz dla biednych. Zachęcał nas do modlitwy. Modlitwa ma wielką moc. Doświadczył tego w obozie w Dachau. Kochał Zambię. To dla nas poświęcił całe swoje życie. Po rezygnacji z arcybiskupstwa w Lusace posługiwał jako wikariusz. Dziękujemy i pamiętamy. Nasz wyjazd do Lusaki i Msza przy Jego grobie jest tego wyrazem.     więcej >>

(2017-06-18) Boże Ciało

U nas w Zambii uroczystość Bożego Ciała świętujemy w niedzielę. Na zakończenie Mszy Świętej panowie przygotowali krótkie przedstawienie pt. "Chleb na życie wieczne". więcej >>