wybierz język:

pod wezwaniem

Podwyższenia Krzyża Świętego

Św. Michale Archaniele

We Mikaeli Arkanjelo Mutakatifu, utupokeko ku nkondo. Ube ubukota bwesu mu kwansho bubi bwa kwa Shetani no bucenjeshi bwakwe. Lesa engamufulumuna, twapapata. Na Iwe, we mukalamba wa fita fya ku mulu, upose mu mulilo Shetani na bena mwakwe, abendauka muno calo ku kulofya imitima ya bantu. Amen.   W Bemba modlą się dzieci: Sharon, Ephraim i Mumba. więcej >>

« 12