wybierz język:

pod wezwaniem

Podwyższenia Krzyża Świętego

<< POWRÓT(2016-07-19) Święty Kardynał z Mpunde

„Ksiądz Kardynał wychodzi z Nieba i wraca do nas do Mpunde. Wygląda tak jak zawsze, gdy szedł odprawiać Msze Św. w naszym Kościele.”

Tak nasi ludzie skomentowali obraz namalowany przez Pana Roberta Bluja, artystę malarza z Wilna. Wszyscy w Mpunde wierzymy, że to nie tylko obraz ale rzeczywistość. Ksiądz Kardynał Adam jest w Niebie między błogosławionymi i świętymi a jednocześnie ciągle przychodzi do nas, do tych z którymi spędził ostatnie lata swojego ziemskiego życia. Jesteśmy przekonani, że mieszkał wśród nas Święty Kardynał. Modlimy się o łaski za Jego wstawiennictwem. Uroczystość odsłonięcia obrazu przedstawiającego Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego, była możliwa dzięki Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” i wysiłkom Pana Premiera Longina Kołomowskiego i Pana Marka Różyckiego. Dziękujęmy Wam z całego serca za troskę i tak wspaniały dar dla naszej Misji.  Za zorganizowanie transportu obrazu z Wilna do Zambii dziękujemy Panu Markowi Kordasowi. Serdeczne słowa wdzięczności kierujemy do Pana Pawła Zarzyckiego, który był pomysłodawcą i koordynatorem całego projektu. Cieszymy się, że był obecny w Mpunde na uroczystości odsłonięcia obrazu.

Kardynała Adama prosimy, pamiętaj o nas przed obliczem Pana.