wybierz język:

pod wezwaniem

Podwyższenia Krzyża Świętego

<< POWRÓT(2017-05-26) Seminar dla katechistów

Rozdaniem świadectw zakończyliśmy kurs dla katechistów, którzy przybyli do Mpunde z naszych 27 kaplic. Wszystkich katechistów w parafii jest 164. W tym grupa 43 małżeństw, które przygotowują pary do zawarcia sakramentu małżeństwa. Katechista musi być osobą dorosłą, przyjmującą komunię św. i zaangażowaną w życie kościoła. Katechiści są wybierani w kaplicach i poddawani weryfikacji przez Radę Parafialną. Katechiści otrzymują misję kanoniczną na dwa lata po zdaniu egzaminu i ukończeniu kursu. Mają spotkania formacyjne raz na kwartał w regionach. Nasza misja jest podzielona na 5 regionów by usprawnić formację i pracę pastoralną. Katechiści są regularnie wizytowani przez tzw. Ewangelizatorów, czyli starszych i bardzo doświadczonych katechistów, którzy również pomagają księdzu w docieraniu z Ewangelią do nowych osób i wiosek w głąb zambijskiego buszu. Katechiści przygotowują wiernych do przyjęcia wszystkich sakramentów jakie są udzielane w kaplicach tzn. chrzest, bierzmowanie, pierwsza komunia św., spowiedź, namaszczenie chorych i sakrament małżeństwa. Więc swoim nauczaniem obejmują wszystkie grupy wiekowe od dzieci aż po osoby starsze. Wszyscy katechiści pracują społecznie jako wolontariusze bez materialnego wynagrodzenia mają jedynie satysfakcję duchową. Jestem wdzięczny wszystkim katechistom za tak duże zaangażowanie w życie naszej misji i ogromną pomoc w nauczaniu katechizmu.