wybierz język:

pod wezwaniem

Podwyższenia Krzyża Świętego

<< POWRÓT(0000-00-00) Otocz swoją modlitwą Misjonarzy

Zdrowaś Maryjo...(3 razy)
Święty Michale Archaniele! Broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę niebieskich zastępów, mocą Bożą strąć do piekła Szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Amen

 

Panie Jezu Chryste, spojrzyj, prosimy na Twoich misjonarzy, szczególnie Księdza Adama, którzy opuścili swe rodziny i ziemie ojczystą - aby na ziemi zambijskiej głosić Ewangelie tym, których uważają za swoich braci i siostry. Bądź im obrońcą mocnym, umocnieniem silnym i cieniem w południe, ochroną przed potknięciem się i ratunkiem przed upadkiem. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach. Niechaj im, Panie, towarzyszy sztandar Krzyża, ozdobiony Twoim wizerunkiem, w uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego światło i wytrwanie. Amen.

 

Za śp. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego TJ i Księdza Jana Krzysztonia
Wieczny odpoczynek racz mu dać panie a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen