wybierz język:

pod wezwaniem

Podwyższenia Krzyża Świętego

Kolęda Zambijska.

Okres Bożego Narodzenia to czas radości i śpiewania kolęd. W Polsce rozbrzmiewają „Wśród nocnej ciszy...”,  „W żłobie leży...” czy inne piękne kolędy. Posłuchajcie kolędy w naszym języku śpiewanej przez chór dziecięcy naszej misji. więcej >>

Adwent

Adwent mobilizuje nas do przygotowania drogi, nawet tej buszowej, i oczekiwania na przychodzącego Pana. Posłuchajmy jak o tym śpiewa chór z naszej kaplicy w Nansenga. więcej >>

Psalm 23, Pan mym Pasterzem

Icankulo: Imfumu e kacema wandi, nshikabila kantu. Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. 1. Imfumu e kacema wandi, nshikabila kantu. Ilaleka ntushe mu niika ya mulemfwe usuma. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Icankulo: Imfumu e kacema wandi, nshikabila kantu. Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. 2. Intungulula na ku menshi ukwabendama. Intungulula mu nshila shalungama. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach. Icankulo: Imfumu e kacema wandi, nshikabila kantu. Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. 3. Yangu ubusuma no luse ifyo fyaba na ine. Isano lya Mfumu e cifulo candi pa bumi bwandi. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną, Zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy.   Icankulo: Imfumu e kacema wandi, nshikabila kantu. Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. więcej >>

Uroczystość Wszystkich Świętych

Zapraszamy do wspólnej modlitwy Litanią do Wszystkich Świętych, prosząc Ich o wstawiennictwo i opiekę nad nami oraz szczęście wieczne dla wszystkich zmarłych. Śpiewajmy razem z naszymi ludźmi z Mpunde: „Utulombele” – módl się za nami. więcej >>

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

We Shifwe, Ojcze nasz             We shifwe, uwaba mu mulu, ishina lyobe licindikwe, ubufumu bobe bwise, fyonse ifyo watemwa fibe muno calo nga mu mulu.             Utupele lelo icakulya cesu ca nshiku shonse, utubelele uluse ku masambi yesu, ifyo tuba no luse ku bantu abatucusha. Wileka tuwile mu fibi utupusushe ku fibi. Amen.   Nakucelela Maria, Zdrowaś Maryjo             Nakucelela Maria, we wafulishe nema, Lesa aba nobe, walisenaminwa pa banakashi bonse, na Yesu mwana, uo wafyele alisenaminwa.             Maria Mutakatifu, we Nyina wakwa Lesa, uletulombela fwe ba masambi, nomba line no mwaka wa kufwa kwesu. Amen.   Amalumbo kuli Tata, Chwała Ojcu             Amalumbo kuli Tata, na Mwana na Mweo Mutakatifu. Ifyo cali pa citendekelo, efyo caba na nomba, efyo cakulaba pe imyaka fye yonse. Amen.   W Bemba modli się Pan John Shtolo. więcej >>

12 »